ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Κέντρο Στήριξης "Ι.Ν. Παρασκευόπουλος"
Μυτιλήνης 8Β, 151 26, Μαρούσι

Email
info@kentrostirixisinp.gr

Τηλέφωνο
210.8103444 | 695.5183707