ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ              Αξιολόγηση              Μαθησιακών Δυσκολιών

Χορήγηση ΑθηνάΤεστ-Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

Άτυπη Μαθησιακή Αξιολόγηση

 Αξιολόγηση Προβλημάτων Συμπεριφοράς

Χορήγηση ΕΔΕΠΠΕ-Ερωτηματολόγια Δια-Προσωπικής & Ενδο-Προσωπικής Προσαρμογής Παιδιών & Εφήβων

Συνέντευξη με παιδί|έφηβο

     Συμβουλευτική      Οικογένειας | Γονέων

Συμβουλευτική οικογένειας|γονέων για μεθόδους αντιμετώπισης θεμάτων προσαρμογής & συμπεριφοράς παιδιού|εφήβου

Παρέμβαση Μαθησιακών Δυσκολιών

Σχεδιασμός και εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης μαθησιακών δυσκολιών

Παρέμβαση Προβλημάτων Συμπεριφοράς

Σχεδιασμός και εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης θεμάτων συμπεριφοράς