ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ειδικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Απόκτησης Επάρκειας στο ΑθηνάΤεστ-Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς, Νηπιαγωγούς, Λογοθεραπευτές, Παιδιάτρους, Αναπτυξιολόγους, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Παιδοψυχιάτρους, Δασκάλους Ειδικής Αγωγής, Εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών, Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας & Φοιτητές.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, ο κάθε εκπαιδευόμενος αποκτά τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ στην επίσημη χορήγηση, αξιολόγηση & ερμηνεία του ΑθηνάΤεστ-Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης.

Αναλυτικές πληροφορίες, ημερομηνίες διεξαγωγής και δηλώσεις συμμετοχής, εδώ.


Ειδικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο Σχεδιασμό Εξατομικευμένου  Προγράμματος Διδακτικο-διορθωτικής Παρέμβασης Μαθησιακών Δυσκολιών (βασισμένο στο ΑθηνάΤεστ-Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς, Νηπιαγωγούς, Λογοθεραπευτές, Παιδιάτρους, Αναπτυξιολόγους, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Παιδοψυχιάτρους, Δασκάλους Ειδικής Αγωγής, Εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών, Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας & Φοιτητές.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, ο κάθε εκπαιδευόμενος αποκτά τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ στην επίσημη χρήση του πακέτου ασκήσεων για την διδακτικο-διορθωτική παρέμβαση μαθησιακών δυσκολιών.

Αναλυτικές πληροφορίες, ημερομηνίες διεξαγωγής και δηλώσεις συμμετοχής, εδώ.


Ειδικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Απόκτησης Επάρκειας στο ΕΔΕΠΠΕ-Ερωτηματολόγια Δια-Προσωπικής & Ενδο-Προσωπικής Προσαρμογής Παιδιών & Εφήβων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς, Νηπιαγωγούς, Λογοθεραπευτές, Παιδιάτρους, Αναπτυξιολόγους, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Παιδοψυχιάτρους, Δασκάλους Ειδικής Αγωγής, Εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών, Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας & Φοιτητές.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, ο κάθε εκπαιδευόμενος αποκτά τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ στην επίσημη χορήγηση, αξιολόγηση & ερμηνεία του ΕΔΕΠΠΕ.

Αναλυτικές πληροφορίες, ημερομηνίες διεξαγωγής και δηλώσεις συμμετοχής, εδώ.