Άρθρο

2021-03-21

Άρθρο μου για το περιοδικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΤΕΡΑ (HHG), με θέμα: "Ιδανικός γονέας: Ο ρόλος του γονέα στην ψυχική ανάπτυξη του παιδιού". (Φιλοξενήθηκε στο www.ANT1NEWS.GR.gr)