"ΔΑΙΔΑΛΟΣ"-Πρόγραμμα άσκησης της Δημιουργικής Σκέψης στο σχολείο και στην οικογένεια - Ι.Ν. Παρασκευόπουλος & Π.Ι. Παρασκευοπούλου

Αναφέρεται στην ικανότητα του μυαλού μας να παράγει πολλές εναλλακτικές ιδέες για να βρίσκουμε λύσεις στα καθημερινά μας προβλήματα. Οι ιδέες-λύσεις, μάλιστα, αυτές να είναι νέες, πρωτόγνωρες, πρωτότυπες, ώστε να μην φθάνουμε σε αδιέξοδα.
Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που καλύπτουν τα βασικά στοιχεία ενός αναλυτικού προγράμματος για την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης παιδιών και εφήβων.

20,00 €