Δημιουργική Σκέψη στο σχολείο και στην οικογένεια - Ι.Ν. Παρασκευόπουλος

Περιλαμβάνει ένα πλήρες θεωρητικό πλαίσιο της καλλιέργειας δημιουργικής σκέψης, καθώς και εκπαιδευτικές διαδικασίες και δραστηριότητες, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, για να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες. 

20,00 €