Εξελικτική Ψυχολογία - Εφηβική ηλικία - Τόμος 4

Νέα, ανανεωμένη και αναθεωρημένη έκδοση του κλασσικού συγγράμματος.
Απευθύνεται σε σπουδαστές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, επιστημών Υγείας, αλλά και στο ευρύτερο κοινό. 

15,00 €