Εξελικτική Ψυχολογία

Οι τέσερις (4) τόμοι της κλασσικής σειράς συγγραμμάτων Εξελικτική Ψυχολογία, σε πακέτο προσφοράς.

*Το πακέτο περιλαμβάνει τον 4ο Τόμο στη νέα, αναθεωρημένη έκδοση.

35,00 €