Νοητική καθυστέρηση - Ι.Ν. Παρασκευόπουλος

Το εγχειρίδιο αυτό, λόγω των ποικίλων πληροφοριών που περιέχει για θέματα προλήψεως της νοητικής καθυστερήσεως, καθώς και διαγνώσεως και κλινικής αξιολογήσεως των νοητικώς καθυστερημένων είναι χρήσιμο και στους ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι εργάζονται σε διαγνωστικές κλινικές και σε ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες, καθώς και σε διοικητικούς της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. 

15,00 €