Ψυχολογία ατομικών διαφορών-Ι.Ν. Παρασκευόπουλος

Περιγράφει και ερμηνεύει τις παραλλαγές και την ποικιλία που παρουσιάζουν τα άτομα στα διάφορα σωματικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Η διερεύνηση του προβλήματος επεκτείνεται και περιλαμβάνει και τις τρεις μορφές ατομικών διαφορών: τις διαφορές μεταξύ ατόμων (διατομικές διαφορές), τις διαφορές μεταξύ ομάδων (διομαδικές διαφορές) και τις διαφορές μεταξύ χαρακτηριστικών στο ίδιο άτομο (ενδοατομικές διαφορές). Τα θέματα αυτά παρουσιάζουν εξαιρετικό θεωρητικό, αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον, γιατί έχουν ευρύτατες εφαρμογές σε πλείστους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και, κυρίως, στην εκπαίδευση και στον επαγγελματικό προσανατολισμό.  

15,00 €