Ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και εφήβων - Ι.Ν. Παρασκευόπουλος & M. Herbert

Προορίζεται να χρησιμοποιείται από γονείς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και άλλους ασχολούμενους με την ψυχική υγεία και αγωγή των παιδιών και των εφήβων. 

Στο σύγγραμμα περιγράφονται διαδικασίες και τεχνικές για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την έγκαιρη διορθωτική - θεραπευτική παρέμβαση των ψυχολογικών προβλημάτων της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.


25,00 €