ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Τόμος Α - Περιγραφική στατιστική - Ι.Ν. Παρασκευόπουλος

Το εγχειρίδιο "Στατιστική εφαρμοσμένη στις επιστήμες της συμπεριφοράς" είναι, ουσιαστικά, μια βελτιωμένη και επαυξημένη έκδοση παλιότερου ομώνυμου δίτομου συγγράμματος μου. 

Στο σύγγραμμα αυτό, στη νέα του έκδοση, επιχειρείται, όπως και στην παλιά του μορφή, μια συστηματική διαπραγμάτευση των στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην ψυχολογία, την παιδαγωγική, την κοινωνιολογία και στις άλλες επιστήμες της συμπεριφοράς.

Οι στατιστικές μέθοδοι αποτελούν μεθοδολογικό εφόδιο απαραίτητο για κάθε επιστήμονα-ερευνητή. Ιδιαίτερα, για τον ασχολούμενο με τις επιστήμες της συμπεριφοράς, η στατιστική ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε επιστημονικής προσπάθειας. 

Στις επιστήμες αυτές, η τεκμηρίωση των γνώσεων γίνεται κυρίως με βάση τα εμπειρικά δεδομένα, οπότε η εξοικείωση του επιστήμονα με τις στατιστικές μεθόδους και την πρακτική τους εφαρμογή είναι αναγκαία προϋπόθεση, όχι μόνο για να μπορέσει ο ίδιος να προγραμματίσει και να διεξαγάγει μια ερευνητική μελέτη, αλλά ακόμη και για να είναι σε θέση να κατανοήσει τις μελέτες που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά ή που ανακοινώνονται σε επιστημονικά συνέδρια του κλάδου του.

15,00 €